Auto z Polisy OC - Zwrot Kosztów Wynajmu!

Zwrot za wynajem auta z OC sprawcy

            W działalności ubezpieczycieli koszt wynajmu pojazdu zastępczego raczej nie budził wątpliwości i był traktowany jako szkoda poniesiona przez poszkodowanego ale w sytuacji gdy auto było wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku gdy samochód poszkodowanego do tego typu działalności nie był używany, przypadków takich nie traktowano jako szkodę majątkową lecz niemajątkową, której efektem mógł być jedynie dyskomfort, niewygoda poszkodowanych. Z tego powodu osoby takie nie mogły ubiegać się o zwrot kosztów z tytułu wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy. Argumentacja wskazywała na to, że mogli oni (pokrzywdzeni), w większości przypadków, korzystać z komunikacji publicznej.

Zwrot kosztów za auto zastępcze z OC sprawcy na czas naprawy !

            Uogólniając, przyjmowano wówczas do wiadomości, że ofiary kolizji miały prawo żądać zwrotu kosztów naprawy auta używanego do prywatnych celów, ale wydatki na wynajem samochodu zastępczego, nie były dla nich przewidziane w pakiecie odszkodowania.

            Sytuację na korzyść poszkodowanych diametralnie zmienił wyrok Sądu Najwyższego z listopada 2011 r., w którym - uogólniając - stwierdzono m.in. że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.... nie jest uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej, a koszty wynajmu pojazdu zastępczego są elementem szkody majątkowej, który powinien podlegać wyrównaniu z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy.

            Od tego czasu wzrosło niepomiernie zainteresowanie poszkodowanych wynajmem auta zastępczego z OC sprawcy. Oczywiści ubezpieczyciele robią co mogą aby ograniczyć wydatki własne na tego typu świadczenia, dlatego nie dajmy się zwodzić likwidatorom szkód reprezentujących towarzystwa ubezpieczeniowe, gdy będą podważać zasadność wynajmu pojazdu z tytułu braku prowadzenia działalności gospodarczej lub wykazywać dobrą siec komunikacyjnych połączeń. Są oni na straconej pozycji, a poszkodowani mają jak najbardziej prawo do wynajmu samochodu zastępczego i jest to zarówno celowe jak i ekonomicznie uzasadnione. Auto już dawno przestało być luksusem. Samochód obecnie to standard, którego często nie można zastąpić środkami komunikacji miejskiej. Brak własnego auta to dla wielu osób spore utrudnienie i nie każdy może pozwolić sobie na dojazd do pracy komunikacją miejską czy taksówką. Nie wszyscy mają również dostęp do sprawnej komunikacji miejskiej. W takiej sytuacji korzystanie z wynajmu samochodu zastępczego z OC sprawcy (za który zapłaci ubezpieczyciel sprawcy kolizji) jest jak najbardziej zasadne. Mimo wszystko zakłady asekuracyjne stosujążne sposoby aby obniżyć swoje koszty. Do takich należy m.in. wliczenie amortyzacji z tytułu „nieużywania pojazdu przez poszkodowanego”, przecież tą drogą oszczędzają na eksploatacji własnego samochodu... .

Szybki wynajem samochodu z polisy OC sprawcy wypadku!

            Decydując się na wynajem auta zastępczego z OC sprawcy należy pamiętać o kilku sprawach. Wynajęty pojazd musi być tej samej klasy co auto poszkodowanego. Nie może być to klasa wyższa. W przypadku gdy poszkodowany posiada drugi samochód może nie otrzymać świadczeń na wynajęcie auta zastępczego. Pamiętajmy również, że składamy dokumenty, o zwrot za wynajem auta z OC sprawcy.  Nie otrzymamy od ubezpieczyciela środków na jego wynajęcie! Jedynie zwrot. Poszkodowanym należy się zwrot za wynajem auta w okresie od czasu zgłoszenia szkody do odebrania własnego auta z warsztatu.

Odszkodowanie za wypadek autem

            Ubezpieczyciele z reguły nie posiadają własnych pojazdów, przez co współpracują z wypożyczalniami – niestety w większości wypadków z najtańszymi. Choć nie jest to regułą. I tu należy pamiętać, że ubezpieczyciel zobowiązany jest do pokrycia najmu pojazdu zastępczego, a nie do jego dostarczenia stronie poszkodowanej. W takim przypadku pojazd odbieramy samodzielnie i na własny koszt. Inaczej przedstawia się sprawa z firmami lub wypożyczalniami samochodów świadczącymi usługi wynajmu aut z OC sprawcy. Kontaktując się z tego typu firmami cedujemy na nie większość formalności i to firma rozmawia w naszym imieniu z ubezpieczycielem. Odbywa się to w sposób całkowicie bezgotówkowy. Możemy wówczas liczyć na podstawienie pojazdu w dowolne miejsce i do 24 godzin. I to ten ostatni sposób, wydaje się, jest najwygodniejszy i, na co wskazują statystyki,  najczęściej przez obie strony preferowany.