Sposoby Rozliczania Szkód - Szkoda Całkowita a Szkoda Częściowa

SPOSOBY ROZLICZANIA SZKÓD - SZKODA CAŁKOWITA A SZKODA CZĘŚCIOWA

    Szkody wynikłe z kolizji drogowej kwalifikowane są przez ubezpieczyciela jako częściowe lub jako całkowite. O ile szkoda częściowa jest dla wielu raczej sprawą oczywistą, o tyle wykładnia szkody całkowitej jest często różnorodnie interpretowana. Wyjaśnijmy zatem...

Wypełnij Formularz Zgłoszenia!

Szkoda częściowa dotyczy takich następstw, w trakcie których powstałe uszkodzenia pojazdu kwalifikują się do naprawy. Pod pojęciem kwalifikują rozumieć należy, że z punktu widzenia asekuranta opłacają się.

    Szkoda całkowita zaś dotyczy takich następstw kolizji drogowej, po której ewentualny całkowity koszt naprawy pojazdu zwykle przekracza określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia wartość auta wycenianą na dzień zaistniałej szkody. Wartość ta przeważnie różni się u poszczególnych ubezpieczycieli, jednakże zwykle kalkulowana jest na ok. 70% wartości pojazdu. Tyle teoria.

    Niestety praktyki ubezpieczycieli zwykle od niej odbiegają. Orzekając szkodę całkowitą ubezpieczyciele przeważnie mocno zaniżają ceny starszych aut, poniżej ich faktycznej wartości rynkowej. Zwykle przy tym naciskają poszkodowanych na sprzedaż rozbitego auta, gdyż z punktu widzenia (interesu) ubezpieczyciela jest to bardziej opłacalne.

Tymczasem szkoda likwidowana z OC sprawcy winna pokrywać całkowity koszt naprawy. Wyobraźmy sobie taką sytuację... Szkoda wyceniona na 80% (w rzeczywistości w takich przypadkach „obrażenia” pojazdu są zawyżane) i klient otrzymuje wartość 80% pojazdu. Do tego rozbite auto sprzedaje za powiedzmy... 30% wartości. Z punktu widzenia ubezpieczyciela układ niedopuszczalny. Wszak poszkodowany jeszcze by na tym zarobił!

AUTO Z OC SPRAWCY KOLIZJI - ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Tu warto wiedzieć, że nie mamy obowiązku oddawać auta na złom. Co więcej, również mamy prawo wziąć należne nam od ubezpieczyciela za szkodę pieniądze, a pojazd – jeśli się do tego faktycznie nadaje -  naprawić i dalej móc nim jeździć. Jeśli nie, to co z auta zostało, możemy sprzedać firmie złomującej pojazdy lub jakiejkolwiek osobie prywatnej - wybór należy do nas, gdyż pozostałości pojazdu stanowią własność poszkodowanego i poszkodowany może nimi swobodnie dysponować.

    Przy okazji warto również wiedzieć, że zarówno w przypadku orzeczenia szkody całkowitej jak i częściowej przysługuje poszkodowanym auto zastępcze z OC sprawcy. W przypadku orzeczonej szkody częściowej auto zastępcze z OC sprawcy należy się stronie na czas naprawy, czyli od dnia kolizji lub zgłoszenia do dnia odbioru z warsztatu.

WYNAJEM SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO PRZY SZKODZIE CAŁKOWITEJ


    Przy szkodzie całkowitej pokrzywdzeni mają pełne prawo do rekompensaty za użytkowanie samochodu zastępczego aż do dnia wypłaty odszkodowania. Dodatkowo, zwłoka w wypłacie odszkodowania jest wystarczającym powodem, aby nadal korzystać z pojazdu zastępczego na konto OC sprawcy. Ale nawet pojawienie się na koncie środków od ubezpieczyciela nie przesądza o zakończeniu czasu najmu auta, gdyż wg decyzji Sądu Najwyższego z listopada 2013 r. strona poszkodowana może korzystać z auta zastępczego z OC sprawcy do czasu kupna nowego pojazdu.

Tutaj należy się wyjaśnienie... okres nabycia nowego pojazdu nie może się ciągnąć w  nieskończoność. Przy zbyt długiej zwłoce towarzystwo ubezpieczeniowe upomni się o uzasadnienie, które będzie musiało być poparte mocnymi argumentami by uniknąć opłat własnych. Czas od wypłaty środków do nabycia nowego pojazdu, traktowany jest jako umowny-niezbędny by taką transakcję przeprowadzić. Uśredniono go mniej więcej siedem dni, licząc od chwili uzyskania informacji o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej.