Kolizja czy wypadek drogowy to sytuacje częste, zwłaszcza na polskich drogach, wśród polskich kierowców. Wystarczy chwila nieuwagi, niedostosowanie prędkości do warunków atmosferycznych i o drobną stłuczkę nie trudno. W takim przypadku dochodzi stres i nie zawsze wiemy jak się zachować i jak postępować.

Wypełnij Formularz Zgłoszenia lub Zadzwoń!

Oczywiście najważniejsze to w razie poważnego wypadku wezwać służby ratunkowe i udzielić pierwszej pomocy. Jeśli jednak mamy do czynienia z niewielką kolizją może obejść się nawet bez policji.

Postępowanie po wypadku - Czyli co warto wiedzieć!

Pierwsze i najważniejsze działanie to szybka ocena sytuacji. Czy są osoby poszkodowane, a jeśli tak to ile?, czy nie zagraża nam lub innym uczestnikom zdarzenia niebezpieczeństwo (nadjeżdżające kolejne pojazdy).

1. Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem (uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia co najmniej jednej osoby trwający powyżej 7 dni lub jej śmierć ) - nie wolno usuwać samochodów z miejsca zdarzenia. Musimy odpowiednio oznakować miejsce wypadku, sprawdzić czy z pojazdów nie wyciekają płyny, czy nie ma ryzyka pożaru i kolejnych szkód.

2. Oczywiście powiadamiamy służby ratownicze – nr tel. 112. Do wypadku konieczne jest wezwanie policji.

3. Udzielamy pierwszej pomocy. W miarę możliwości musimy ocenić, kto wymaga takiej pomocy i jest najbardziej poszkodowany.

4. Nie oddalamy się z miejsca wypadku. Czekając na odpowiednie służby możemy zabezpieczyć ślady wypadku, zadbać, by nie zostały usunięte. Warto również spisać dane ewentualnych świadków. 5. Po przyjeździe służb ratunkowych wykonujemy ich polecenia.

Postępowanie po kolizji - Krok po kroku!

Kolizja jest zdarzeniem drogowym podczas którego mamy do czynienia tylko ze szkodą na mieniu (nie na człowieku). W przypadku kolizji nie mamy obowiązku wzywać służb ratunkowych (nawet policji).

1. Kiedy dojdzie do kolizji w pierwszej kolejności staramy się usunąć pojazdy z drogi, by nie utrudniały ruchu i nie stwarzały zagrożenia. Jest to obowiązek uczestników kolizji i za niewywiązanie się z niego grozi nawet mandat karny.

2. Jeśli nie ma takiej potrzeby i wiemy kto jest sprawcą zdarzenia – nie musimy wzywać policji. W takim przypadku na miejscu sporządzamy oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które będzie najważniejszym elementem podczas ubiegania się o samochód zastępczy z OC sprawcy jak i o samo odszkodowanie. Co powinno zawierać oświadczenie o zdarzeniu drogowym:

1. Data, godzina i miejsce zdarzenia.

2. Dane sprawcy zdarzenia, poszkodowanego.

3. Dane ewentualnych świadków.

4. Informacje na temat ubezpieczyciela sprawcy kolizji – numer polisy OC.

5. Opis okoliczności zdarzenia i wyrządzonych szkód.

6. Podpisy uczestników zdarzenia.

7. Jeśli interesuje was samochód zastępczy z OC sprawcy - Zgłoś się do nas!