Auto Zastępcze z OC Sprawcy dla Przedsiębiorców

AUTO ZASTĘPCZE Z OC SPRAWCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

            Prowadzisz firmę i wykorzystujesz w swojej działalności gospodarczej samochód do załatwiania wielu spraw, to wiedz że nawet drobna stłuczka może skomplikować Twoje plany biznesowe. Czeka Cię przesiadka do komunikacji miejskiej, a spotkania z klientami, zaopatrzenie, dojazd do klienta, zakupy firmowe, wyjazdy na szkolenia, wszelkie zlecenia i wiele, wiele innych spraw trzeba będzie odłożyć na czas nieokreślony... Czarny scenariusz? Niezupełnie.

Wypełnij Formularz Zgłoszenia!

Samochód zastępczy z oc sprawcy a działalność gospodarcza

            Otóż trwające przez wiele lat przepychanki z ubezpieczycielami o możliwość zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego zostały zakończone po myśli wnioskodawców – poszkodowanych. Decyzją Sądu Najwyższego z roku 2011 wystąpienie o wynajem auta zastępczego z polisy OC sprawcy jest jak najbardziej uzasadnione i mogą ubiegać się o nie wszyscy pokrzywdzeni. W szczególności zaś osoby, których pojazd służył do prowadzenia działalności gospodarczej. Przy czym dostęp do środków komunikacji publicznej nie ma tu żadnego znaczenia.  Co więcej, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego nie jest uwarunkowane tytułem własności do rzeczy. Uprawnionym do świadczenia odszkodowawczego z powyższego tytułu może być zarówno właściciel pojazdu lub jego posiadacz.

            Przy tym warto wiedzieć, że o zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy można wystąpić wówczas gdy nie mamy innego pojazdu, który na czas remontu uszkodzonego pojazdu mógłby pełnić rolę pojazdu alternatywnego. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy nie możemy żądać od asekuranta wynajęcia pojazdu zastępczego i jego dostarczenia. O to zadbać musimy już sami.

Auto zastępcze z oc sprawcy wypadku!

            A na jak długo przysługuje auto zastępcze z OC sprawcy? To również zostało określone i zależne jest m.in. od orzeczenia przez ubezpieczyciela czy szkoda została uznana za częściową czy całkowitą. Czas uzasadnionego najmu samochodu zastępczego będzie obejmować rzeczywisty okres naprawy uszkodzonego pojazdu – do chwili odbioru pojazdu z warsztatu (przy szkodzie częściowej) lub czas niezbędny do nabycia innego pojazdu (przy szkodzie całkowitej). W przypadku szkody całkowitej, w razie opóźnienia w wypłacie odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego, ubezpieczyciel może ponieść dodatkowe wydatki na wynajem auta zastępczego na rzecz strony poszkodowanej. Jeśli jednak pokrzywdzony wykaże się biernością czy to w przypadku rozpoczęcia naprawy uszkodzonego pojazdu czy też zakupu nowego pojazdu ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do pokrycia najmu pojazdu zastępczego więcej niż jest to konieczne i zawsze poprosi o solidne uzasadnienie wynikające z tytułu powstałej zwłoki.

Wynajem z OC sprawcy. Auto z polisy OC!

            Załatwienie formalności wynajmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy nie jest trudne. Jeśli nie chcemy sami przechodzić biurokratycznych procedur (należy tu pamiętać, że ubezpieczyciel nie wypłaca nam środków na wynajem pojazdu, tylko otrzymujemy – na podstawie przedstawionych faktur – ich zwrot) wystarczy zlecić to firmie, choćby za pośrednictwem naszej strony, by uruchomić procedurę wynajmu pojazdu zastępczego z polisy OC sprawcy. Wynajem auta zastępczego odbywa się wówczas bezgotówkowo, a wymagane do tego są jedynie dane sprawcy kolizji i numer jego (ważnej!) polisy OC. W przypadku zlecenia wynajmu auta zastępczego przez odpowiednią firmę można liczyć wówczas na podstawienie auta pod wskazany adres i w dowolne miejscu na terenie kraju.