Na Jak Długo Auto Zastępcze w Szkodzie Całkowitej?

Na jak długo auto zastępcze w przypadku szkody całkowitej? Przepychanki z ubezpieczycielem o zwrot wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy kolizji toczą się od lat, choć jeszcze nie tak dawno poszkodowani stali na z góry straconej pozycji. Ubezpieczyciele masowo odmawiali wypłat pieniędzy za taką usługę motywując to w różnoraki sposób.

Głównie z tego względu, że pojazd uszkodzony nie był użytkowany w celach zarobkowych, albo, że poszkodowani mieli możliwość skorzystania, na czas naprawy pojazdu, z komunikacji miejskiej. Dopiero rok 2011 przyniósł istotną zmianę. Jej podłożem był werdykt Sądu Najwyższego, który uznał, że zwrot kosztów najmu auta zastępczego należy się w większości przypadków, które do tego czasu rozpatrywano odmownie. I nie ma tu znaczenia czy auto było używane do celów komercyjnych czy zwykłej komunikacji.

Auto Zastępcze z Polisy OC Sprawcy Bezgotówkowo!

            W egzekwowaniu prawa na korzyść poszkodowanych pokutuje jeszcze niska świadomość, gdyż osoby te, w wielu przypadkach nie wiedzą, że takie - auto z OC sprawcy im przysługuje. Powoli to się jednak zmienia, a korzystanie z samochodów zastępczych po kolizjach drogowych staje się w naszym kraju już standardem. Tu wyjaśnienie: nadal odmownie traktowane są wnioski, gdy poszkodowany posiada więcej niż jeden pojazd.

Wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy!

            Ale teraz jest jeszcze jedna kwestia, nie do końca jasna, o którą toczą się spory na linii poszkodowany - ubezpieczyciel. A mianowicie, na jak długo przysługuje auto zastępcze z OC sprawcy?

            W przypadkach szkody częściowej sprawa jest w miarę klarowna. Poszkodowanemu przysługuje auto zastępcze z OC sprawcy od dnia zdarzenia/chwili zgłoszenia szkody do dnia odebrania wyremontowanego pojazdu z warsztatu. A i tak ubezpieczyciele starają się pomniejszyć koszty własne stosując rozliczenia na własnych i sobie znanych zasadach, np. pomniejszając wypłatę o koszty amortyzacji... wszak poszkodowany nie korzystał z własnego pojazdu!

Sprawa się trochę komplikuje w przypadku szkody całkowitej. Tutaj interpretacje są bardziej zawiłe.

            Zdarza się, że koszty naprawy samochodu przekraczają jego wartość rynkową. Logicznym wówczas staje się fakt, że ze względu na brak ekonomicznego uzasadnienia, towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty za naprawę takiego pojazdu. Ubezpieczycielowi bardziej opłaca się w takim wypadku wypłacić stronie poszkodowanej równowartość ceny rynkowej auta. Cena rynkowa obowiązuje na okres sprzed kolizji. Dodatkowo pomniejsza się ją o wartość wraku (no bo przecież za niego również można uzyskać pieniądze...). Taki przypadek kwalifikuje się jako  szkodę całkowitą. No, a czy w przypadku szkody całkowitej poszkodowanemu przysługuje auto na wynajem z OC sprawcy? I jeśli tak, to na jak długi okres należy się pojazd zastępczy?

            Po wpływających, do Biura Rzecznika Finansowego, skargach na praktyki stosowane przez ubezpieczycieli można wnioskować, że dalej sprawa wypłat za wynajem auta z OC w przypadku szkody całkowitej nie do końca jest uregulowana.

Auto zastępcze z oc sprawcy wypadku

            Jednakże zgodnie z dyrektywą zarówno Rzecznika Praw Ubezpieczonych, a także Rzecznika Finansowego samochód zastępczy z OC sprawcy przy szkodzie całkowitej przysługuje przynajmniej do dnia wypłaty odszkodowania. Z kolei decyzja Sądu Najwyższego z listopada 2013 r. stanowi, iż poszkodowany ma prawo korzystać z auta zastępczego do czasu nabycia nowego pojazdu! Tutaj należy się wyjaśnienie... Mimo takiego werdyktu należy wiedzieć, że nie można przeciągać i grać na zwłokę ciesząc się wynajętym autem gdyż szybko obróci się to przeciw poszkodowanemu. Z pewnością będziemy musieli taką zwłokę w sposób  przekonywający uzasadnić. Uśredniony został jednocześnie czas niezbędny „na sprzedaż rozbitego pojazdu, kupno nowego i jego rejestrację”. Przyjęto umownie, że wystarczy do tego 7 dni licząc od chwili uzyskania informacji o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej. I te siedem dni jest tym marginesem bezpieczeństwa w czasie którego możemy liczyć na wynajem auta z OC sprawcy. W uzasadnionych przypadkach (rzadkich!): gdy poszkodowany dołożył wszelkich starań aby sprzedać wrak i kupić nowe auto; nie posiadał środków na zakup nowego pojazdu; czy ze względu na wyjątkową sytuacje w jakiej znalazł się poszkodowany - okres wynajmu auta zastępczego może być dłuższy niż umowne siedem dni.