Auto zastępcze z OC sprawcy ile dni

            Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest w naszym kraju obowiązkowym. I jako obowiązkowe, jego zakres świadczeń jest określony ustawowo w każdym towarzystwie. Wydawać by się też mogło, że większość posiadaczy OC wie co ono obejmuje i czego mogą wymagać w ramach opłaconego OC. Ale czy tak jest w istocie?

Auto Zastępcze z Polisy OC Bezgotówkowo!

            Uogólniając, OC jest specyficznym ubezpieczeniem, mającym chronić przede wszystkim osoby, które mogą zostać potencjalnymi poszkodowanymi wskutek wypadku, kolizji, zdarzenia drogowego. Ale to nie wszystko. O czym większość poszkodowanych nie wie, polisa OC gwarantuje im również auto zastępcze z OC sprawcy. Do niedawna korzystała z tej opcji jedynie niewielka – najbardziej zdeterminowana grupa osób. Ci, którzy dysponowali odpowiednią wiedzą i nie przestraszyli się sądowej batalii z ubezpieczycielem. Obecnie grupa korzystających z pojazdów zastępczych opłacanych z OC wciąż rośnie, a to za sprawą większej świadomości korzystających i werdyktu sądu (zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego), który zakwestionował uchylanie się ubezpieczycieli od wynajmu auta z OC sprawcy jako do tej pory bezzasadnego.

            Warto wiedzieć, że wynajem auta zastępczego z polisy oc sprawcy odbywa się bezgotówkowo. Potrzebne są do tego jedynie dane sprawcy kolizji i numer jego (ważnej!) polisy OC. Przy tym należy pamiętać, iż ubiegając się o auto zastępcze, od ubezpieczyciela nie dostaniemy środków na jego wynajem, a jedynie ich zwrot. Łatwiejszą i częściej wybieraną drogą jest zlecenie wszelkich formalności wypożyczalniom lub odpowiednim firmom, które same rozliczają swoje koszty i załatwiają to bezpośrednio z ubezpieczycielem.

Pytaniem, które zadają często poszkodowani, jest już nie to czy mogą wynająć auto z OC sprawcy tylko na ile dni ono im przysługuje?

            Otóż samochód zastępczy przysługuje poszkodowanemu na cały okres naprawy, czyli od dnia szkody do dnia otrzymania własnego (naprawionego!) samochodu z warsztatu, a koszty wynajmu pojazdu zastępczego są elementem szkody majątkowej, które podlegają wyrównaniu z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy. Trzeba jednocześnie mieć na uwadze, że wypożyczone auto musi być modelem podobnym, o zbliżonych parametrach. Nigdy klasą wyższą!

            Już nie trzeba samemu załatwiać formalności z ubezpieczycielem sprawcy by otrzymać auto zastępcze. Niezależnie od towarzystwa, w którym był ubezpieczony sprawca, pojazd zastępczy podstawia się do 24 godzin od chwili zgłoszenia, na terenie całego kraju. Bezgotówkowo, bez kaucji z minimum formalności.

            Na koniec pragniemy rozwiać jeszcze jedną wątpliwość. Wśród poszkodowanych dominuje przekonanie, że auto zastępcze z OC sprawcy na czas naprawy przysługuje jedynie osobom prowadzącym za jego pomocą działalność gospodarczą. Otóż nie! Przysługuje ono wszystkim!

            Zarówno tym prowadzącym działalność jak i tym nieprowadzącym takowej działalności. Również osobom, które w wyniku utraty pojazdu mają  możliwość korzystania z komunikacji miejskiej! Gdyż według postanowienia z roku 2011: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.”

 

Masz wątpliwości? Chcesz zasięgnąć opinii? Zostałeś poszkodowany  i potrzebujesz auta zastępczego? Zadzwoń!