Auto zastępcze a szkoda całkowita

Auto zastępcze z OC sprawcy a szkoda całkowita

            Płacąc obowiązkowe ubezpieczenie OC poszkodowani czasami nie do końca wiedzą na co mogą liczyć w przypadku kolizji drogowej popełnionej nie z ich winy. Czego możemy domagać się od ubezpieczyciela? Z pewnością możemy liczyć na likwidację szkody. Krótko mówiąc - naprawienia uszkodzeń  naszego pojazdu ze środków ubezpieczenia sprawcy. Ale co jeszcze?

Auto Zastępcze z OC Sprawcy Bezgotówkowo!

            Choć grupa świadomych swoich praw z tytułu OC rośnie to jeszcze nie wszyscy wiedzą, iż będąc stroną poszkodowaną w kolizji mogą liczyć na wynajem auta zastępczego z OC sprawcy. I usługa ta staje się być już standardem. Pozostaje jedynie kwestia na ile możemy takie auto zastępcze z OC sprawcy wynająć? W przypadku szkody częściowej, kiedy pojazd poszkodowanego trafia do remontu, może on liczyć na samochód zastępczy od chwili zgłoszenia szkody do momentu odebrania własnego auta z zakładu naprawczego. Załatwienie formalności nie nastręcza problemów, gdyż większość firm trudniąca się wynajmem aut sama załatwia wszelkie formalności biorąc na siebie rozliczenia z ubezpieczycielem. Tym samym auto zastępcze z OC sprawcy można otrzymać już do 24 godzin od zgłoszenia, na terenie kraju.

Inaczej sprawa się przedstawia gdy rozpatrujemy temat: auto zastępcze z OC sprawcy a szkoda całkowita.

            Za szkodę całkowitą uważa się taki stan, w którym naprawa uszkodzonego pojazdu przekracza jego wartość rynkową. Z punktu widzenia ubezpieczyciela remont takiego pojazdu jest bezzasadny, stąd opłaca się wypłacić poszkodowanemu równowartość ceny rynkowej samochodu sprzed kolizji, pomniejszoną o wartość wraku.

            I tu, w przypadku szkody całkowitej, zgodnie z dyrektywą Rzecznika Praw Ubezpieczonych, samochód zastępczy z OC sprawcy przysługuje przynajmniej do dnia wypłaty odszkodowania. Co istotne, brak wypłaty odszkodowania jest wystarczającym powodem, aby poszkodowany mógł nadal korzystać z pojazdu zastępczego. Z kolei, decyzja Sądu Najwyższego z listopada 2013 r. przesunęła ten margines czasowy jeszcze dalej, na korzyść poszkodowanych. Według tegoż rozporządzenia strona poszkodowana może korzystać z auta zastępczego z OC sprawcy do czasu kupna nowego pojazdu. Oczywiście okres nabycia nowego pojazdu nie może się ciągnąc w  nieskończoność. Przy długiej zwłoce towarzystwo ubezpieczeniowe zwykle prosi o uzasadnienie, poparte mocnymi argumentami takiego opóźnienia.

Zwykle czas od wypłaty środków do nabycia nowego pojazdu, traktowany jest jako ten niezbędny do przeprowadzenie transakcji i uśredniono go na ok. siedem dni, licząc od chwili uzyskania informacji o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej.

            W uzasadnionych przypadkach okres wynajmu auta zastępczego może być dłuższy niż te umowne siedem dni. Zależne jest to od faktu czy poszkodowany dołożył wszelkich starań aby sprzedać wrak i kupić nowe auto; czy posiadał środki na zakup nowego pojazdu i od sytuacji w jakiej znalazł się poszkodowany.

            Jednakże po wpływających, do Biura Rzecznika Finansowego, skargach na praktyki stosowane przez ubezpieczycieli wnioskować można, że w sprawie wypłat za wynajem auta z OC w przypadku szkody całkowitej jest jeszcze wiele do zrobienia.