Wynajem Auta Zastepczego na Czas Naprawy

Wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy z OC sprawcy

             Na przestrzeni ostatnich lat prawo wobec poszkodowanych w zdarzeniach drogowych znacznie zmieniło się na korzyść tych ostatnich. Może nie tyle samo prawo co jego interpretacja. Coraz więcej użytkowników dróg, którzy zostali poszkodowani w kolizjach (nie z własnej winy) może liczyć, na to że wszelkie straty poniesione w wyniku zdarzenia, zostaną im w pełni zrekompensowane.

Zgłoś Swoją Szkodę Online!

Chodzi tu o naprawę pojazdu i holowanie ale również i – o czym wielu poszkodowanych do tej pory nie wie – wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy z OC sprawcy. I nie ma tu znaczenia fakt czy pojazd służy do celów zarobkowych. Chodzi o wszystkich poszkodowanych. Samochód bowiem już dosyć dawno przestał być traktowany jak dobro luksusowe. Jest codziennym i nieodłącznym elementem naszego funkcjonowania. Dlaczego więc mamy tracić prawo do poruszania się samochodem gdy jesteśmy stroną poszkodowaną w kolizji drogowej?

            Do niedawna sprawa była klarowna. Ubezpieczyciele nie przychylali się do wynajmu samochodów z oc sprawcy przez osoby poszkodowane. Twierdzono, że w przypadku jeśli pojazd nie był użytkowany w celach zarobkowych - wynajem samochodu zastępczego do prywatnego użytku -  nie miał ekonomicznego uzasadnienia. Z tego m.in. powodu przeciętny obywatel w konfrontacji z potężnym ubezpieczycielem był na straconej pozycji. Ale do czasu.

            Otóż sąd, zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego ( ... w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąc, gdbyby mu szkody nie wyrządzono)

uznał, że wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy z OC sprawcy jest jak najbardziej zasadny i swoim werdyktem nałożył na ubezpieczycieli obowiązek zarówno pokrywania szkód jak i wynajmu pojazdu. Koszty wynajmu pojazdu zastępczego zostały zaliczone w poczet szkody majątkowej, która podlega wyrównaniu z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy.

            Według sądowej argumentacji poszkodowani – wszak zostali nimi nie ze swojej winy - powinni w sposób jak najmniej dotkliwy odczuć skutki poniesionej szkody (w tym wypadku kolizji drogowej). Dlaczegóż więc ktokolwiek jeżdżący do tej pory do pracy samochodem ma się przesiadać do komunikacji publicznej na czas naprawy swojego pojazdu? Dlaczego gospodyni domowa ma wozić dzieci do szkoły i na zajęcia pozalekcyjne w taki sam sposób?  Sąd swoją decyzją stworzył możliwości do ubiegania się o zwrot kosztów samochodu zastępczego przez poszkodowanych – i to nie tylko właścicieli firm lub mieszkańców miejscowości, gdzie możliwość skorzystania z komunikacji zbiorowej jest ograniczona. Sąd Najwyższy zakwalifikował utratę możliwości korzystania z samochodu jako szkodę majątkową, która podlega naprawie z tytułu ubezpieczenia OC wobec wszystkich pokrzywdzonych.

Należy przy tym pamiętać, że auto zastępcze z OC ma być tej samej klasy/typu, co pojazd poszkodowanego, a za czas naprawy rozumie się okres od dnia doznania szkody do momentu odebrania pojazdu z warsztatu. Wnioskodawcy mogą skorzystać z dwóch form zwrotu kosztów. Jedna to zwrot środków na podstawie faktury przesłanej do zakładu ubezpieczeń, druga to sposób bezgotówkowy, który rozlicza sobie sama wypożyczalnia po  uprzednim otrzymaniu numeru polisy sprawcy i numeru szkody. I ten drugi sposób jest wygodniejszy i częściej przez obie strony preferowany.

Na koniec raz jeszcze... Jeśli mieliśmy zdarzenie drogowe i jesteśmy stroną poszkodowaną, a ubezpieczyciel sprawcy podważa zasadność wynajmu samochodu zastępczego na czas naprawy z oc sprawcy  warto powołać się na znajomość stosownego artykułu  art. 361 § 2 kodeksu cywilnego.