Wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy należy się praktycznie każdemu!

    Korzystanie z samochodu zastępczego w wyniku kolizji drogowej staje się w Polsce czymś powszechnym by nie powiedzieć standardem. Zwłaszcza, że wynajęcie takiego auta odbywa się z  polisy OC sprawcy kolizji z czego do niedawna nie zdawała sobie sprawy większość z poszkodowanych. Ale nie tylko wynajem auta. Również i holowanie uszkodzonego pojazdu do warsztatu objęte jest rekompensatą z OC sprawcy. Bez znaczenia przy tym jest czy pojazd służył do celów zarobkowych czy jedynie do celów prywatnych jako nieodłączny elementem naszego funkcjonowania. Świadczeniem tym objęci są wszyscy pokrzywdzeni, a koszty wynajmu pojazdu zastępczego zostają zaliczone w poczet szkody majątkowej, która podlega wyrównaniu z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy.

O ile świadomość poszkodowanych co do ich prawa do wynajmu samochodu zastępczego z polisy sprawcy z roku na rok rośnie, wątpliwości nadal nastręcza okres na jaki mogą oni z takiego pojazdu korzystać. W przypadku orzeczenia szkody częściowej wynajem samochodu zastępczego zwykle odbywa się na czas naprawy tj. od chwili zgłoszenia szkody do dnia odebrania sprawnego pojazdu z warsztatu.

    Tu warto wiedzieć, że wynajęcie takiego pojazdu na czas dłuższy niż trwałaby naprawa uszkodzonego mogłoby zostać zakwestionowane przez zakład ubezpieczeń. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż zakłady ubezpieczeniowe mają swoje sposoby na obniżenie kosztów własnych takiego wynajmu, a każdy zgłoszony przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Towarzystwa asekuracyjne mogą zastosować (i stosują) właściwy sobie rodzaj amortyzacji. To nic innego jak uszczuplenie środków na wynajem pojazdu zastępczego z OC o kwotę jaką poszkodowany „zaoszczędził” nie korzystając, w wymienionym okresie, z własnego pojazdu.  Niestety mają do tego prawo.

    By tego typu działań uniknąć warto scedować swoje prawa na rzecz firmy specjalizującej się w wynajmie pojazdów, która w imieniu poszkodowanego przejmie na siebie rozmowy z ubezpieczycielem. Zaoszczędzimy sobie niewątpliwie kłopotów, czasu i być może ewentualnych rozczarowań. A w takim wypadku cała operacja odbędzie się bezgotówkowo. Poza tym o odbiór pojazdu nie będzie trzeba troszczyć się osobiście gdyż zostanie nam przez taką firmę (bądź wyspecjalizowaną wypożyczalnię) dostarczone pod wskazany adres w dowolnym miejscu na terenie kraju. Możecie Państwo także dokonać tego przez naszą stronę.

Zapraszamy.